ivak‍zvony@gm‍ail.‍com 0905 941 321 - Ing. Bystrík Ivák
O nás

O nás

Prvý elektrický pohon zvona sme zrealizovali v roku 1965. Od tejto doby sme elektrifikovali viac než tisíc ďalších zvonov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V súčastnosti sme jediná technickou inšpekciou Slovenskej republiky oprávnená a certifikovaná zvonárska dielňa.

Máme patentovaný elektrický pohon zvonov,ktorý spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvona. Ako jedna z troch firiem v Európe realizujeme zváranie prasknutých zvonov.

Elektrický pohon zvonov

Pre automatizáciu kostolných zvonov používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktoré spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvonu pomocou indukčných sond.

Keďže riadiaca elektronika je navrhnutá tak, aby bola schopná riadiť činnosť motora v rozsahu teploty od -35°C do +40°C, pohon spoľahlivo odoláva poveternostným podmienkam.

Mikroprocesor riadi činnosť triakov, pomocou ktorých je ovládaný motor, čo na rozdiel od stykačov (ktoré majú pohyblivý kontakt) zaručuje bezproblémovú prevádzku. Po zapnutí zvonu elektronika pomocou sond testuje stav zvonu, tj. či je zvon bez pohybu. To zaručí, že motor nedostane protizáber. Vplyvom tejto funkcie nemôže dôjsť k poškodeniu pohonu a vešiaka zvonu.

Pre samotný pohon firma využíva asynchronný motor alebo lineárny motor. Pohon pomocou lineárneho motora nemá žiadne fyzické spojenie so zvonom (krútiaci moment je prenášaný na vešiak zvonu cez vzduchovú medzeru cca.:5 mm). Spomínaný pohon sa maximálne približuje k ručnému ťahaniu zvonu - jeho chod je kľudný a bez vibrácii. Ďalšou výhodou lineárneho motora je, že po vypnutí zvonu sa lineárny motor zmení na brzdu. Jemne zvon zastaví a zvon nezvoní dlho na jednu stranu.

Pri obhliadke zvonov firma doporučí najvhodnejší pohon podľa konkrétneho stavu zvonov, konštrukcie a základnej stolice.

Princíp práce lineárneho motora spočíva v magnetickej levitácii , čiže bezdotykovo sa cez vzduchovú medzeru prenáša sila na platňu, ktorá je ukotvená o vešiak zvonu. Vzduchová medzera zmierňuje rázy a elektronika tým , že dĺžku impulzov vie meniť pre každý zvon samostatne, zníži hlučnosť zariadenia na minimum. Tým, že vzdialenosť motora od platne sa dá nastaviť, je možné veľkosť prenášanej sili meniť podľa konkrétneho zvonu.

Fotogaléria

Vešiaky 8
Vešiaky 10
Vešiaky 11

Automatika zvonenia

Automatika, prostredníctvom ktorej môžeme ovládať zvony, obsahuje ručné ovládanie, pomocou ktorého je možné zapnúť kedykoľvek a ktorýkoľvek zvon bez ohľadu na nastavenie dennej alebo pohrebovej automatiky. Obsahuje dennú automatiku, ktorá umožňuje nastaviť ktorýkoľvek zvon aby zvonil automaticky v rôznych časoch (napr.: ráno, na obed, večer..), pohrebovú automatiku, (prostredníctvom ktorej budú zvoniť nastavené zvony v rôznych časoch, v prípade úmrtia až do pohrebu ).

Fotogaléria

Automatika zvonenia 1
Automatika zvonenia 2
Automatika zvonenia 3

Vešiaky zvonov

Pri obhliadke konkrétneho stavu zvonov na vašej veži zistíme, či je potrebné prerábať vešiaky (zavesenia zvonov), ktoré bývajú z rôznych dôvodov nevyhovujúce.

Na vhodnosť prerábania vešiakov vplýva ich kvalita vyrobenia , kvalita ložísk, výška podvihnutia (čo je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý určuje krok zvonu , jeho dôstojnosť a dobu, počas ktorej sa zvuk môže vylievať zo zvonu ). Nakoľko takmer každý zvon je svojimi rozmermi a váhou jedinečný, výška podvihnutia sa určuje z dlhodobých skúseností nášho majstra zvonára.

Zlé podvihnutie má za následok to, že zvon zvoní na jednu stranu, alebo sa ozýva na jednu stranu dvakrát. Túto chybu niektoré firmy riešia uviazaním srdca, čo je najnebezpečnejšie pre zvon, pretože sila úderu je veľmi vysoká a často dochádza k prasknutiu zvonu. Ďalším chybným riešením je lomené srdce s protiváhou, ktoré zmení krok zvonu a jeho silu približne o 40% - stráca sa dôstojnosť zvonu.

Od prvej elektrifikácie zvonu, ktorú sme dokončili v roku 1965, sme nikde neuviazali srdce a tiež nám nikdy nepraskol zvon.

Novovyrobený vešiak je uložený do vysokokvalitných dvojradových - výkyvných ložísk trojkovej rady, ktorá je zosilnená a bezúdržbová.

Pri prerábke el. pohonu zvonu upravujeme aj srdcia zvonov, kde vybrúsime výtlky a nastavíme potrebnú výšku bitia srdca o zvon .Srdce sa o držiak pripevní pomocou hrubej kože, čo zaručí stabilitu a chod bez rôznych pazvukov. Pri zlom nastavení výšky bitia často dochádza k prasknutiu zvonu. A pri veľkom bočnom výkyve srdca sa zvon zbytočne ničí.

Pokiaľ je základná stolica drevená a je stará, naša firma Vám túto stolicu opraví a spevní, čo je potrebné pre dlhodobý a bezporuchový chod zvonov.

Naše dlhoročné skúsenosti zaručujú kvalitné vyhotovenie spomínaných skutočností, odborné a citlivé zaobchádzanie so zvonom.

Dubové vešiaky: Naša firma má dlhoročné skúsenosti s výrobou masívnych dubových hláv (vešiakov zvonov). Tieto dubové hlavy sú tvorené z lepeného dubového masívu alebo z dubového masívu vyrobeného z jedného kusu.

Fotogaléria

Vešiaky 1
Vešiaky 2
Vešiaky 3
Vešiaky 4
Vešiaky 5
Vešiaky 6
Vešiaky 7
Vešiaky 8
Vešiaky 9
Vešiaky 10
Vešiaky 11
Vešiaky 12
Vešiaky 13
Vešiaky 14
Vešiaky 15
Vešiaky 16
Vešiaky 17
Vešiaky 18
Vešiaky 19
Vešiaky 20

Kované srdcia

Nami vyrobené kované srdce je vyrobené z jedného kusu mäkkej kujnej ocele s plochou päsťou, ktorá je popustená na spodnú medzu tvrdosti menej ako 120 HB (tvrdosť podľa Brinela). Srdcia ďalej obsahujú predĺženú výpustku.

Fotogaléria

Kované srdcia 1
Kované srdcia 2

Vežové hodiny

Pre Vaše vežové hodiny ponúkame patentovaný vežový stroj riadený DCF signálom, pre číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním. Systém je veľmi presný a je schopný sa sám nastavovať v prípade výpadku el. energie.

Tvar ako aj prevedenie vežových hodín ( ciferníkov ) je možné vybrať si podľa ponuky. Vežové hodiny(ciferníky), ale aj čísla môžu byť pozlátené , taktiež ponúkame odliate čísla a to buď arabské alebo rímske.

Patentované vežové hodiny (vežový stroj) je možné namontovať bez ciferníkov len tam , kde sú pôvodné ciferníky v dobrom stave, ale vežový stroj je už poruchový.

Fotogaléria

Veža 1
Veža 2
Veža 3
Veža 4
Veža 5
Veža 6
Veža 7
Veža 8
Veža 9

Výroba odlievania nových zvonov

Odlievame nové zvony, gongy pre hodinové odbíjanie, pamiatkové tablice a iné umelecké odliatky do váhy 1000 kg.

Pri odlievaní zvonov a vyrábaní hlinených foriem pre ich odliatie sa používa technológia stará viac ako 200 rokov. Kde z rôznych druhov zeme sa postupne vyrába forma pre zvon . Táto technológia je preverená stáročiami praxe a ani moderné formovacie materiály nedokážu svojimi vlastnosťami konkurovať pri odlievaní zvonov tradičnej technológii . Pre túto technológiu je samozrejmé používanie zmesi špeciálnej hliny a konského trusu , ktorý zabezpečí priedušnosť formy a vysokú povrchovú kvalitu odliatku . Je treba povedať , že dnešná rafinácia kovu je ďaleko kvalitnejšia ako zastaralé topenie kovu v šíbových peciach pri ktorých sa nedá zabezpečiť rovnaké percento obsahu cínu vo zvonovine. Preto využívame pri odlievaní modernú technológiu topenia zvonoviny. Konečný zvon má vysokú povrchovú kvalitu , ale aj presný tón.

Fotogaléria

Odlievanie 1
Odlievanie 2
Odlievanie 3
Odlievanie 4
Odlievanie 5
Odlievanie 6
Odlievanie 7
Odlievanie 8
Odlievanie 9
Odlievanie 10
Odlievanie 11
Odlievanie 12
Odlievanie 13

Ďiaľkové ovládanie

Veľmi obľúbeným prvkom pri ovládaní zvonov sa stalo diaľkové ovládanie, ktoré je veľmi jednoduché a účelové. Na kostolné zvony ponúkame diaľkové ovládanie vo forme prívesku od 200 m do 1,2 km.

Tieto diaľkové ovládania sú veľmi často využívané pri pohreboch, kde sa dá zvon priamo ovládať z ktoréhokoľvek miesta.

Digitálne zvony s hodinovým odbíjaním

Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním je ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych bronzových zvonov, alebo nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení .

Ponúkaný systém obsahuje štyri zvony, hodinové odbíjanie, dennú automatiku (prostredníctvom ktorej sa dá zvoniť automaticky v rôznych časoch napr.: ráno, na obed, večer..), pohrebovú automatiku (prostredníctvom ktorej budú zvoniť nastavené zvony v rôznych časoch, v prípade úmrtia až do pohrebu ). Systém ďalej obsahuje desať zvonkohier (napr.: Tichá noc, Svadobný pochod,…)

Fotogaléria

Zvonkohra 1

Zváranie zvonov

V prípade, že zvon spustí na el. pohon firma, ktorá má málo skúseností, alebo ktorej ovládací systém je na nízkej úrovni, zvon sa nedokáže ťahať pri každých poveternostných podmienkach do potrebnej výšky. Firma sa uchýli k uviazaniu srdca, čo je najčastejší dôvod prasknutia zvonu, pretože srdce búcha na zvon veľkou silou.

Tieto praskliny spôsobia, že zvon prestane zvoniť. My ich vieme vybrúsiť, a následne zazvárať. Po zazváraní vybrúseného miesta zvon získa naspäť svoj tón a hlas.

Fotogaléria

Zváranie zvononv 1
Zváranie zvononv 2
Zváranie zvononv 3
Zváranie zvononv 4
Zváranie zvononv 5
Zváranie zvononv 6

Hodinové odbíjanie

Na existujúce zvony ponúkame štvrťhodinové a hodinové odbíjanie , ktoré je možné podľa potreby stlmiť počas noci v prednastavenom čase. Samotné odbíjanie je prevedené pomocou elektromagnetického kladiva, ktoré udiera na bok zvona.

Gongy pre hodinové odbíjanie

Pre odbíjanie vežových hodín je veľmi vhodné použiť odbíjacie gongy , ktoré majú vhodný hlas pre tento účel a veľmi ľahko sa rozoznievajú a odbíjanie pôsobí veľmi lahodne . Výhodou odbíjacích gongov je aj to , že odbíjacie kladivo neudiera veľkou silou o zvon (pre rozozvučanie zvona je potrebná značná sila) , ktorý sa veľmi rýchlo opotrebováva, ale malou silou rozozvučí špeciálny gong vyrobený pre tento účel. Naša firma odlieva tri veľkostne odlišné gongy (pre menšie - väčšie chrámy), spodný priemer gongov je: 45cm, 50cm a 60 cm.

Osvedčenie elektrického pohonu zvonu

Na prezentovaných obrázkoch sa nachádzajú skenované dokumenty , ktoré sú nevyhnutné pre začatie prác spojenými s elektroinštaláciu zvonov ako aj akejkoľvek inej opravnej práci na elektroinštalácii akéhokoľvek objektu.

Dokument: "Oprávnenie" tento dokument zaručuje , že firma ktorá ho vlastní je schopná opravovať elektroinštaláciu a jej súčasti a tieto schopnosti preukázala Technickej Inšpekcii , ktorá na základe kladného posudku vydala toto oprávnenie.

Začiatkom roka 2007 vošiel do platnosti zákon ktorý dovoľuje zasahovať do existujúcej elektroinštalácie a jej prvkov len osobe ktorá vlastní toto oprávnenie. V inom prípade objednávateľ berie na seba zodpovednosť za prípadné škody.

Dokument: "Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii typu technického zariadenia" Technickou Inšpekciou bolo zariadenie pre elektrický pohon zvonov ich riadenie, automatické ovládanie, výrobu nového vešiaka (konštrukcie ktorá drží zvon) a držiaka srdca posúdené ako zariadenie, ktoré pre bezpečný chod (z hľadiska bezpečnosti práce ako aj bezpečnosti zvona) nevyhnutne potrebuje "OSVEDČENIE TYPU" v ktorom Technická Inšpekcia posúdi či dané zariadenie vyhovuje všetkým technickým normám z hľadiska bezpečnosti práce ako aj z hľadiska bezpečnej prevádzky. Čiže bol posúdený pohon zvonu pomocou lineárneho motora, prevedenie zavesenia zvona , prevedenie zavesenia srdca, prevedenie a technické parametre pre vyrobenie nového vešiaka, riadiaca jednotka a ovládacia jednotka.

Na základe kladných stanovísk všetkých inšpektorov v potrebných odvetviach bolo toto Oprávnenie vydané podľa paragrafu 5 vyhlášky č. 718/2002 Z zčl.13 STN EN ISI/IEC 17020:2005 Technickou Inšpekciou.

Dokument:"Odborné stanovisko" je dokument na základe ktorého nám vydala Technická Inšpekcia osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii typu technického zariadenia do 6300 kg. Čiže naša firma má oprávnenie vyrobiť a namontovať technické zariadenie určené na el. pohon zvonov do váhy jedného samostatného zvona: 6300 kg.

Na základe všetkých týchto dokumentov ktoré vlastní firma Elmont - Albín Ivák Vám v prípade dokončenia elektrifikácie zvonov firma vydá "Vyhlásenie o zhode" v ktorom je uvedené podľa akých osvedčení vyrobila a namontovala zariadenie a že toto zariadenie je aj podľa týchto osvedčení vyrobené.

Konštrukcie pre osadenie zvonov

V prípade potreby vieme zhotoviť novú základnú konštrukciu, na ktorú sa montujú zvony. Táto konštrukcia obsahuje odtlmujúce prvky a jej tvar vychádza z našich dlhoročných skúseností.

Základné konštrukcie budujeme buď oceľové alebo dubové. Dubové sú vyrábané z dubového masívu s použitím presných tesárskach spojov. Dubové konštrukcie z veľkej časti absorbujú nežiadúce vibrácie.

Fotogaléria

Konštrukcia 7
Konštrukcia 8
Konštrukcia 1
Konštrukcia 2
Konštrukcia 3
Konštrukcia 4
Konštrukcia 5
Konštrukcia 6

Výstava SACROEXPO 2023 Incheba Bratislava

Fotogaléria

Sacroexpo1
Sacroexpo2
Sacroexpo3
Sacroexpo4
Sacroexpo5
Sacroexpo6
Sacroexpo7

Certifikáty

Osvedčenie elektrického pohonu zvonu

Na prezentovaných obrázkoch sa nachádzajú skenované dokumenty , ktoré sú nevyhnutné pre začatie prác spojenými s elektroinštaláciu zvonov ako aj akejkoľvek inej opravnej práci na elektroinštalácii akéhokoľvek objektu.


Dokument: "Oprávnenie" tento dokument zaručuje , že firma ktorá ho vlastní je schopná opravovať elektroinštaláciu a jej súčasti a tieto schopnosti preukázala Technickej Inšpekcii , ktorá na základe kladného posudku vydala toto oprávnenie.

Začiatkom roka 2007 vošiel do platnosti zákon ktorý dovoľuje zasahovať do existujúcej elektroinštalácie a jej prvkov len osobe ktorá vlastní toto oprávnenie. V inom prípade objednávateľ berie na seba zodpovednosť za prípadné škody.


Dokument: "Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii typu technického zariadenia" Technickou Inšpekciou bolo zariadenie pre elektrický pohon zvonov ich riadenie, automatické ovládanie, výrobu nového vešiaka (konštrukcie ktorá drží zvon) a držiaka srdca posúdené ako zariadenie, ktoré pre bezpečný chod (z hľadiska bezpečnosti práce ako aj bezpečnosti zvona) nevyhnutne potrebuje "OSVEDČENIE TYPU" v ktorom Technická Inšpekcia posúdi či dané zariadenie vyhovuje všetkým technickým normám z hľadiska bezpečnosti práce ako aj z hľadiska bezpečnej prevádzky. Čiže bol posúdený pohon zvonu pomocou lineárneho motora, prevedenie zavesenia zvona , prevedenie zavesenia srdca, prevedenie a technické parametre pre vyrobenie nového vešiaka , riadiaca jednotka a ovládacia jednotka.

Na základe kladných stanovísk všetkých inšpektorov v potrebných odvetviach bolo toto Oprávnenie vydané podľa paragrafu 5 vyhlášky č. 718/2002 Z zčl.13 STN EN ISI/IEC 17020:2005 Technickou Inšpekciou.


Dokument: "Odborné stanovisko" je dokument na základe ktorého nám vydala Technická Inšpekcia osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii typu technického zariadenia do 6300 kg. Čiže naša firma má oprávnenie vyrobiť a namontovať technické zariadenie určené na el. pohon zvonov do váhy jedného samostatného zvona: 6300 kg.Na základe všetkých týchto dokumentov ktoré vlastní firma Elmont - Albín Ivák Vám v prípade dokončenia elektrifikácie zvonov firma vydá "Vyhlásenie o zhode" v ktorom je uvedené podľa akých osvedčení vyrobila a namontovala zariadenie a že toto zariadenie je aj podľa týchto osvedčení vyrobené.

Fotogaléria

Osvedčenie
Stanovisko
Oprávnenie
Stanovenie

Videá

Referencie

Kontakt

Adresa

Seč 1883/101

Email

ivak‍zvony@‍gmail.‍com

Telefón

0905 941 321 - Ing. Bystrík Ivák